Nội dung liên hệ

Gửi nội dung liên hệ với chúng tôi

Icon

Đội ngũ support

Nếu có nhu cầu liên hệ với YBA hỗ trợ thì gửi email vào địa chỉ sau nhé. cshv@ybahcm.com.vn

Icon

Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu cần hướng dẫn sử dụng hệ thống YBA VIP dành cho các thành viên YBA HCM, thì liên hệ vào đây nhé, sẽ có người hỗ trợ bạn. cshv@ybahcm.com.vn